ภาพรวมหลักสูตรการเรียน

Auto Plant Watering Kit

Hello! ทำความรู้จัก Makcode Editor

เนื้อหาในบทเรียน

What's The Soil Moisture Level? ระดับความชิ้นในดิน 

เนื้อหาในบทเรียน

Dry? Moist? Wet? ระดับความชิ้นที่เหมาะสม

เนื้อหาในบทเรียน


Water The Plant! ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

เนื้อหาในบทเรียน


Servo Motor, Direct The Pipe! ควบคุมทิศทาง

เนื้อหาในบทเรียน

Activity! แบบฝึกหัดทำให้โปรเจกต์สมบูรณ์แบบมากขึ้น