บทเรียน บทที่ 7
เสียงปรบมือของใครดังกว่ากันนะ? (Sound Bit)

แบบฝึกหัด: เขียนโปรแกรมให้ EDU:BIT เป็นเครื่องตรวจวัดระดับเสียงปรบมือ สำหรับใช้ในการตัดสินผู้ชนะการประกวดความสามารถพิเศษ

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_iDufT3eDoHDg (Applause-o-meter)

แบบฝึกหัดท้ายบท: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้เป็นเครื่องตรวจสอบเสียงรบกวนในห้องเรียน

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_FRW0P78o785M

English version Quiz

Thai version Quiz