แบบฝึกหัด

Activity! แบบฝึกหัดทำให้โปรเจกต์สมบูรณ์แบบมากขึ้น

แสดงภาพระดับความชื้นในดิน (Visualize Soil Moisture Level) - LED Matrix on micro:bit

ตั้งค่าเสียงเพลงและเสียงแจ้งเตือน (Music On) - Built-in Specker on micro:bit