บทเรียน บทที่ 9

มายิงลูกโทษกัน!...เข้าไปแล้ว! (Servo Motor)

แบบฝึกหัด: เล่นเกมยิงลูกโทษโดยใช้ EDU:BIT สำหรับการควบคุมการ เคลื่อนที่ของผู้รักษาประตู

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_f718TbcYtXAJ (Penalty Kick Shoot Out)

แบบฝึกหัดท้ายบท: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้เป็นเครื่องเคาะจังหวะ (metronome) 

โค้ดตัวอย่าง: https://makecode.microbit.org/_3oKa11751X0F 

English version Quiz

Thai version Quiz