ภาพรวมหลักสูตรการเรียน

EDU:BIT Training & Project Kit

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบรหัสบล็อค (Block-based) และหลักการทำงานของตัวแปรต่างๆด้วย EDU:BIT

Hello, World! สวัสดีชาวโลก (LED Matrix on micro:bit)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 1


แบบฝึกหัด: สร้างและแสดงผลภาพ เคลื่อนไหวโดยใช้ EDU:BIT
คำท้าทายจากบทเรียน: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้ทำงานเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ หรือกระดานประกาศดิจิทัล

เป่า ยิ๊งงงง ฉุบ (Push Buttons on micro:bit and Button Bit)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 2


แบบฝึกหัด: เล่นเกม เป่า ยิ๊งงงง ฉุบ โดยใช้ EDU:BIT

คำท้าทายจากบทเรียน: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้ทำงานเป็นเครื่องนับและบันทึกจำนวนนักเรียนใน ห้องเรียน

มาฟังเพลงกัน (Music Bit → Piezo Buzzer + Audio Jack)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 3


แบบฝึกหัด: เล่นเพลง Baby Shark โดยใช้ EDU:BIT
คำท้าทายจากบทเรียน: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้ทำงานเป็นบัซเซอร์ สำหรับเกมโชว์

ทายซิฉันวาดอะไร? (Traffic Light Bit)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 4


แบบฝึกหัด: เล่นเกมทายภาพโดยใช้ EDU:BIT เป็นเครื่องนับเวลาและนับคะแนน
คำท้าทายจากบทเรียน: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้มีฟังกชั่นนับเวลาและนับคะแนน

ลูกเต๋าอินฟาเรดดิจิทัล (IR Bit)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 5


แบบฝึกหัด: เล่นเกมบันไดงู โดยใช้ EDU:BIT เป็นลูกเต๋าดิจิทัล
คำท้าทายจากบทเรียน: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้ทำงานเป็นเครื่องตรวจจับการนั่งหลังงอ

มาไล่จับกันเถอะ (Potentio Bit)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 6


แบบฝึกหัด: เล่นเกมไล่จับโดยใช้ ED:BIT
คำท้าทายจากบทเรียน: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้เป็นนาฬิกาจับเวลา (โดยให้สามารถปรับระยะเวลาได้)

เสียงปรบมือของใครดังกว่ากันนะ? (Sound Bit)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 7


แบบฝึกหัด: โปรแกรมให้ EDU:BIT เป็นเครื่องตรวจวัดระดับเสียงปรบมือ สำหรับใช้ในการตัดสินผู้ชนะการประกวดความสามารถพิเศษในชั้นเรียน
คำท้าทายจากบทเรียน:  เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้เป็นเครื่องตรวจสอบเสียงรบกวนในห้องเรียน

ทวิสเตอร์แสนสนุก (DC Motor)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 8


แบบฝึกหัด: เล่นเกมทวิสเตอร์โดยใช้ EDU:BIT เป็นเครื่องหมุนสุ่มสี
คำท้าทายจากบทเรียน: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้เป็นพัดลมที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงพร้อมระบบควบคุมความเร็ว

มายิงลูกโทษกัน!...เข้าไปแล้ว! (Servo Motor)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 9


แบบฝึกหัด: เล่นเกมยิงลูกโทษโดยใช้ EDU:BIT สำหรับการควบคุมการ เคลื่อนที่ของผู้รักษาประตู
คำท้าทายจากบทเรียน: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้เป็นเครื่องเคาะจังหวะ (metronome) 

เกมทายใจ, เธอจะรู้ใจเราไหมนะ (RGB Bit)

ทักษะในบทเรียน บทที่ 10


แบบฝึกหัด:  เล่นเกมทายใจโดยใช้ RGB LEDs บน EDU:BIT เพื่อตั้งโจทย์และแสดงคำตอบ
คำท้าทายจากบทเรียน: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้เป็นเครื่องฝึกความจำ

ไซม่อนสั่งให้…ตั้งใจดู LED ให้ดีนะ (Radio Communication)

ทักษะในบทเรียน บทพิเศษ


แบบฝึกหัด: เล่นเกมไซม่อนสั่งโดยใช้ EDU:BIT ในการสื่อสารระหว่างผู้เล่น และเปิดไฟ LED
คำท้าทายจากบทเรียน: เขียนโปรแกรม EDU:BIT สองตัวขึ้นไปเพื่อสร้างระบบเครือข่ายสำหรับส่งความคิดเห็นในห้องเรียน