บทเรียน บทที่ 1

Hello! ทำความรู้จัก Makcode Editor

ทำความรู้จักกับ Makecode และเพิ่มส่วนขยายบอร์ด (REKA:BIT Extension)

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมแบบ Black-based ด้วย makecode editor

รู้หรือไม่? เกร็ดความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียน บทที่ 1