บทเรียน บทที่ 5
ลูกเต๋าอินฟาเรดดิจิทัล (IR Bit)

แบบฝึกหัด: เล่นเกมบันไดงู โดยใช้ EDU:BIT เป็นลูกเต๋าดิจิทัล

มาเล่นเกมกัน | เกมบันไดงู

IR Digital Dice

What's for Lunch?

โค้ดตัวอย่าง:
https://makecode.microbit.org/_AjFKjj8tVEyg (IR Digital Dice)
https://makecode.microbit.org/_WHTCPD3Rt7fa (What's for Lunch?)

แบบฝึกหัดท้ายบท: เขียนโปรแกรม EDU:BIT ให้ทำงานเป็นเครื่องตรวจจับการนั่งหลังงอ

โค้ดตัวอย่าง:  https://makecode.microbit.org/_dqsL6ti06Uij
                          https://makecode.microbit.org/_FmqTkRLX3MmW 

English version Quiz

Thai version Quiz